การเตรียมตัวก่อนทำการผ่าตัด

การเตรียมตัวก่อนทำการผ่าตัด


การเตรียมตัวก่อนทำการผ่าตัด

 1. ก่อนเข้ามารับการรักษาควรเข้ามาปรึกษาแพทย์ เพื่อได้รับก่อนซักประวัติเกี่ยวกับโรคประจำตัว และอาการแพ้ยา
 2. ควรหยุดรับประทานวิตามิน อาหารเสริมต่างๆ หรือยาบางชนิดที่แพทย์สั่งให้หยุด ก่อนทำการผ่าตัด 2 สัปดาห์ หรือตามดุลยพินิจของแพทย์
 3. งดดื่มแอลกอฮอล อาหารหมักดอง ก่อนทำและหลังทำ เป็นเวลา 1 เดือน
 4. ก่อนเข้ารับการรักษาจำเป็นต้องตรวจร่างกายก่อนการทำการรักษาดังนี้

o ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ Physical Examination

o ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด Complete Blood Count

o ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Fasting Blood Sugar

o ตรวจการทำงานของไต Bun

o ตรวจการทำงานของไต Creatinine

o ตรวจการทำงานของตับ SGOT, SGPT

o ตรวจระดับไขมันในเลือด Total Cholesterol Triglyceride, HDL-C, LDL-C

o ตรวจปัสสาวะ Urine Exam

o ตรวจเอ็กซเรย์ทรวงอก Chest X-ray

o ตรวจเอดส์ HIV

o ตรวจเลือดเพื่อจะวินิจฉัยสาเหตุของเลือดออกง่าย หรือไม่หยุด หรือมีจ้ำเลือด Prothrombin Time (PT)  , Partial Thromboplastin Time (PTT)

 

*** หมายเหตุ : สำหรับ Case ที่ Breast Fat Transfer เพิ่มการตรวจ ***

o ตรวจมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องดิจิตอลแมมโมแกรมหรืออัลตร้าซาวด์ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ Digital Mammogram / Ultrasound โดยเลือกแบบไหนก็ได้

 1. ควรเตรียม Support แนะนำเป็นยี่ห้อ Dorinda เท่านั้น สำหรับรัดในตำแหน่งที่ทำการผ่าตัด ตามขนาดบริเวณที่ทำการผ่าตัด
 2. ในวันที่เข้ารับการผ่าตัด ควรรับประทานอาหารอ่อนๆ ก่อนทำล่วงหน้าประมาณ 2 ชั่วโมง
 3. ในวันที่ทำ อาบน้ำ สระผมและชำระร่างกายให้สะอาด สวมใส่เสื้อผ้าที่หลวม ใส่สบาย มีสีเข้ม และราคาไม่แพง (เพราะจะมีน้ำซึมออกมาบริเวณที่ทำ)
 4. เมื่อมาถึงคลินิก คนไข้จะได้รับเอกสาร surgical-consent forms หรือใบยินยอมผ่าตัด เพื่อแจ้งข้อมูล ที่ต้องทราบ และลงชื่อยินยอมการผ่าตัด หลังจากนั้นคุณต้องเปลี่ยนเสื้อผ้า วัดน้ำหนัก สัดส่วน และ ถ่ายรูป แพทย์จะวาดบริเวณที่ดูดไขมัน ด้วยปากกาหมึกน้ำเงิน เมื่อเสร็จขั้นตอนนี้  เจ้าหน้าที่จะนำคุณ ไปเตรียมพร้อมที่ห้องผ่าตัดใช้เวลาประมาณ 2- 4 ชั่วโมงแล้วแต่เคส ความยากง่าย
 5. คนไข้จะหลังผ่าตัดประมาณ 30 นาที เมื่อแน่ใจว่า ความดัน และชีพจรปกติ จึงสามารถกลับบ้านได้ ซึ่งบริเวณที่ทำจะรู้สึกชาไม่ปวด นานประมาณ 18 ชั่วโมง ไม่อนุญาตให้คนไข้ขับรถกลับบ้านเอง  เนื่องจากฤทธิ์ของยาชา จะทำให้ง่วงซึมได้

การดูแลตัวเอง หลังทำการดูดไขมัน

 1. หลังจากการผ่าตัด อาจจะมีอาการปวดระบมเล็กน้อยประมาณ 1-2 วัน แต่สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ปกติ แนะนำให้ลางานประมาณ 2 วันเพื่อพักผ่อน
 2. หลังจากการผ่าตัดเรียบร้อย หากทางแพทย์ผู้ผ่าตัดให้รับประทานยา ควรรับประทานยาตามแพทย์สั่ง
 3. หลังจากการผ่าตัด ในบริเวณที่ได้รับการผ่าตัดอาจจะมีน้ำซึมออกมาจากแผลเล็กน้อย ประมาณช่วง 3 วันแรกหลังได้รับการผ่าตัด หากมีน้ำซึมออกมาเต็มบริเวณผ้าปิดแผลควรจะเปลี่ยนผ้าปิดแผลใหม่ หรือควรเปลี่ยนผ้าปิดแผลใหม่อย่างน้อย 1-2 ครั้ง/วัน
 4. ห้ามให้แผลที่ได้รับการผ่าตัด โดนน้ำเป็นเวลา 1-2 สัปดาห์ หลังจากได้รับการผ่าตัด เวลาอาบน้ำให้ใช้พาสเตอร์กันน้ำปิดไว้ หลังอาบเสร็จให้ทำความสะอาดแผล และปิดด้วยพาสเตอร์กันน้ำเช่นเดิม
 5. 2-3 วันแรกจะมีน้ำซึมออกมาบริเวณแผล ถ้าเปียกให้เปลี่ยนผ้าซับแผ่นบนเท่านั้น ในวันรุ่งขึ้น สามารถเข้ามาทำแผลที่คลีนิกได้ คุณหมอจะนัดไหมที่ 10-14 วัน

 

 1. ควรใส่ Support ชุดกระชับสัดส่วน รัดในตำแหน่งที่ได้รับการดูดไขมัน ตลอดเวลา 24 ชั่วโมงเป็นเวลา 1 เดือน และใส่ต่อเนื่องแค่ช่วงกลางวัน ไปประมาณ 3-6 เดือนเพื่อผลการรักษาที่ดี
 2. แนะนำให้ทำเครื่องมือยกกระชับผิวในกลุ่มคลื่นวิทยุ (Radio Frequency) หลังจากการผ่าตัดผ่านไปแล้ว 2 สัปดาห์ และสามารถทำได้บ่อย 1 ครั้ง / สัปดาห์

หมายเหตุ : การทำการรักษาด้วยคลื่นวิทยุ (Radio Frequency) ในบริเวณที่ทำการดูดไขมันแล้ว จะส่งผลทำให้ผิวในบริเวณที่ดูดไขมันออกไปดูเรียบเนียน และตึงกระชับขึ้น

 1. หากต้องการทำเครื่องมือกลุ่มคลื่นวิทยุ (Radio Frequency) ที่ทำงานร่วมกับแรงดูด (Vacuum) สามารถทำได้เมื่อผ่านการผ่าตัดไปแล้ว 1 เดือน
 2. คนไข้ควรงดออกกำลังกายในช่วง 1 เดือนแรก เมื่อแผลหายสนิทแล้วสามารถออกกำลังกายได้ตามปกติเพื่อความเฟิร์มกระชับ
 3. งดดื่มแอลกอฮอล 1 เดือน
 4. บริเวณที่ดูดไขมันอาจมีเขียวหรือช้ำได้ประมาณ 2-4 อาทิตย์ บริเวณแผลเย็บอาจเกิดรอยแผลเป็นหรือรอยดำได้ หลังตัดไหม คนไข้สามารถมาเลเซอร์ได้
 5. หากในกรณีผู้ป่วยที่นำไขมันที่ได้จากการดูดไขมันมาเติมในส่วนต่างๆของร่างกาย ในบริเวณที่นำไขมันมาเติมไม่ควรได้รับการกด บีบ หรือ รัดใดๆทั้งสิ้น เนื่องจากจะทำให้เซลล์ไขมันที่เติมไปนั้นตายได้ ส่งผลให้ในส่วนที่เติมไปแฟบลดลงได้

o ในกรณีที่นำไขมันมาเติมบริเวณหน้าอก ในช่วง 3 วันแรก ไม่ควรใส่ชุดชั้นใน ควรใช้ผ้าเทปพันบริเวณหน้าอกแทน

o ในกรณีที่นำไขมันมาเติมบริเวณหน้าอก ห้ามใส่ชุดชั้นในที่รัดบริเวณหน้าอก ควรใส่เป็นชุด Sport Bra หลวมๆ ประมาณ 3 เดือน หลังทำการผ่าตัด

o ห้ามนวดหน้าอก หรือบีบหน้าอกแรงๆ ประมาณ 3 เดือน หลังทำการผ่าตัด

o ในกรณีที่นำไขมันมาเติมบริเวณสะโพก ในช่วง 3 วันแรก ไม่ควรใส่ชุดชั้นใน ควรใช้ผ้าเทปพันบริเวณสะโพกแทน

o ในกรณีที่นำไขมันมาเติมบริเวณสะโพก ห้ามใส่ชุดชั้นในที่รัดบริเวณสะโพก ควรใส่ชุดชั้นในที่สามารถ Support สะโพกได้ แบบหลวมๆ ประมาณ 3 เดือน ลังทำการผ่าตัด

o ห้ามนวดบริเวณสะโพก หรือบีบสะโพกแรงๆ ประมาณ 3 เดือน หลังทำการผ่าตัด

o ในกรณีที่นำไขมันมาเติมบริเวณมือ ห้ามนวดบริเวณมือ หรือบีบบริเวณมือแรงๆ ประมาณ 3 เดือน หลังทำการผ่าตัด

o ในกรณีที่นำไขมันมาเติมบริเวณใบหน้า ห้ามนวดหน้า ห้ามทำทรีทเม้นต์บริเวณใบหน้าทุกประเภท ประมาณ 3 เดือน หลังทำการผ่าตัด

 

 

 

https://www.facebook.com/kpsclinicth/

 

https://line.me/R/ti/p/%40kpsclinic

 

http://instagram.com/kpsclinic

 

ชิดลม

https://www.google.co.th/search?q=kpsthailand&oq=kpsthailand&aqs=chrome..69i57.11163j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=13840586,100553562,10517&tbm=lcl&rldimm=15068813221035717994&ved=0ahUKEwjyoZagjrXVAhXEsI8KHS7CBF8QvS4IPzAB&rldoc=1&tbs=lrf:!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:2

ศรีนครินทร์

 

https://www.google.com/maps?q=KPS+CLINIC+:+%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C+42,+1/45+%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99+grand+de+ville+%E0%B8%8B.%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C42+(%E0%B8%8B.%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A9%E0%B9%8C+1)+%E0%B8%96.%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C,+%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%99,+%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A8,+Bangkok+10250&ftid=0x311d6073bed6a25d:0xc7e3bc295f403c1&hl=en-TH&gl=th&shorturl=1