คนที่ ” ต้องใส่😷 “

คนที่ ” ต้องใส่😷 “

เนื่องด้วยหน้ากาก😷ขาดแคลน ซึ่ง ณ จุดนี้…แฟน💏ก็ทำแทนไม่ได้นะคะ 😅

หมอเลยสรุปคนที่ ” ต้องใส่😷 ” มาให้ค่ะ

หมอได้อ้างอิงจากสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย หรือสมาคมคุณหมอผู้เชี่ยวชาญเรื่องโรคปอดมากกว่าผู้ใดในสยามประเทศค่ะ

ถ้าคนเหล่านี้ใส่หน้ากากถูกต้องเรียบร้อย …. คนที่ไม่เข้าเกณฑ์ ก็จะปลอดภัยขึ้นอีกมากนะคะ และแทบจะไม่ต้องใส่หน้ากาก😷ค่ะ

ร่วมด้วยช่วยกันค่ะ พาประเทศไทย ปลอดจากโควิด-19 ไปด้วยกันนะคะ

รักนะคะ ขอขอบพระคุณทุกคนที่ปฎิตัวเพื่อสังคมเราอย่างเคร่งครัดค่ะ

หมออ้อมค่ะ
#โควิด19 #Covid19 #โควิด #mask #หน้ากาก