8 เหตุผลที่ทำไมต้อง inbox ขอข้อมูล ก่อนแจ้งราคาดูดไขมัน

8 เหตุผลที่ทำไมต้อง inbox ขอข้อมูล ก่อนแจ้งราคาดูดไขมัน

เพราะแต่ละคน มีน้ำหนัก และส่วนสูงที่ไม่เท่ากัน

 เพราะแต่ละคน มีไขมันสะสม ตำแหน่งต่างกัน

ปัญหาของเซลล์ลูไลท์ต่างกัน

 บางคนอาจจะเคยดูดแล้ว ( หลายครั้ง ) หรือบางคนอาจจะทำครั้งแรก

 บางคนมีปัญหาที่เดียวกัน แต่ปริมาตรไขมันสะสมต่างกัน

ทุกคนมีรูปร่างต่างกัน คุณหมอจำเป็นต้องวางแผนการรักษา

ทุกคนมีสุขภาพที่ต่างกัน คุณหมอจำเป็นต้องซักถาม

ทุกคนมีการออกกำลังกาย ทานอาหารต่างกัน คุณหมอ
จำเป็นต้องประเมินผลการรักษาก่อนให้คำแนะนำ