www.kpsclinic.com

ปุญญิศา นิลพงษ์

  • Medical Staffผู้เชี่ยวชาญด้านการพยาบาลมีความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วย การกู้ชีพและเป็นผู้ช่วยแพทย์ในห้องผ่าตัด
    มีประสบการณ์ในโรงพยาบาลชั้นนำของประเทศไทยมากกว่า 20 ปี
0
    0
    Your Cart
    Your cart is empty