พจวรรณ คงสุวรรณ

พจวรรณ คงสุวรรณ
CONSULTANT - Beauty Consultant
  • CONSULTANT AND SALES EXECUTIVEผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาทางด้านความงาม Face and body design และ ให้คำแนะนำ
    เกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆ ทางด้านการแพทย์ งานศัลยกรรม เสริมจมูก ปรับรูปหน้า ดูดไขมัน ดูแลผิวพรรณ
    สุขภาพ มีประสบการณ์ ผ่านการดูงาน จากทั้งในและต่างประเทศ มากว่า 10 ปี